katalog produktów

COMITE DE PROMOTION NORD-PAS DE CALAIS

56, avenue Roger Salengro – BP 39, , 62051, SAINT LAURENTY BLANGY CEDEX, FRANCJA
T. +33 321 60 57 86, FAX. +33 321 60 57 89
wyślij wiadomość
Komitet Promocji Regionu Nord-Pas de Calais, jest jednym z oddziałów Regionalnej Izby Rolnictwa. Zajmuje się promocją gastronomii i rozwojem rolno-spożywczym regionu.
Jego główne zadania to :
- Pomoc w rozwoju producentom i firmom rolno-spożywczym
- Popularyzacja kuchni regionu Nord-Pas de Calais
- Intensyfikacja promocji rolno-spożywczej