katalog produktów

CHOCMOD SAS

1, avenue de Flandre B.P. 89, , F - 59435, Roncq Cedex, FRANCJA
T. +33 3 20 28 92 80, FAX. +33 3 20 28 92 95
wyślij wiadomość
Kontakt : Muriel SUCCHE
e-mail : m.sucche@chocmod.com


Firma specjalizuje się w produkcji trufli, orzechów w polewie i słodyczy. W chwili obecnej
80% jej obrotów stanowi produkcja na eksport.
Poza produkcją własnych wyrobów i własnych marek, firma CHOCMOD może zrealizować każde specjalne zamówienie klienta.

Produkty firmy